TR EN RU

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre Sağlığı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek

Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, kalite, çevre ve güvenlik standartları uygun ürünü gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek

Maliyetlerin azaltılması ve ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ile çelik sektöründe lider konumuna erişmek

Tüm çalışanların eğitimini sürekli hale getirmek, eğitim programları düzenlemek ve tüm personelin katılımını sağlamak

Çalıştığımız çevreyi kirletmemek, doğal kaynaklarımızı korumak, kaynak kullanımının en aza indirmek, tasarım ve imalatı en az fire oluşturacak, prosesleri daha düşük enerji tüketimi sağlayacak şekilde geliştirmek

İş güvenliğini sağlamak için imalat araç ve gereçleriyle, çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamak ve uygulamak, bedensel yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek

Yaptığımız her işin ilk seferde, sürekli ve doğru yapılmasını sağlamak

Uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olarak çalışmak

 

Ahmet Şuyun
Yönetim Kurulu Başkanı